Ο Ρευματολόγος είναι ο γιατρός που ασχολείται με την παθολογία του μυοσκελετικού συστήματος - σε αντίθεση με τον ορθοπαιδικό που είναι ο χειρουργός του μυοσκελετικού. Ο ρευματολόγος έχει κάνει εκπαίδευση στην εσωτερική παθολογία και στη ρευματολογία, ώστε να είναι ικανός για την διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση, αποκατάσταση και πρόληψη των ρευματικών νοσημάτων.